Politica de confidentialitate

 • Pentru activitatea companiei SELLERA BAY SRL (denumita in continuare „Operatorul”) confidentialitatea datelor tale cu caracter personal reprezinta elementul – cheie. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor tale personale si prin intermediul caruia iti explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza Operatorul, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare. 
 • Prezenta Politica se raporteaza doar la datele tale personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.e-regalia.ro. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesre pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens.  
 • Pentru a ne “cunoaste” virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare.  
 • Operatorul care prelucreaza date tale cu caracter personal in momentul in care navighezi pe platforma online www.e-regalia.ro este SELLERA BAY SRL, cu sediul in Dej, Str. Somcutului 48A, Jud. Cluj , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/3997/2008, avand C.I.F. RO24563397 
 • Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, sunteti invitati sa transmiteti o solicitare in acest sens la adresa de corespondenta electronica: admin@e-regalia.ro avand in subiectul e-mailului, mentiuni de tipul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”. 

 Definitii 

 • Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.  
 • In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, resedinta/ domiciliu etc. 
 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea. 
 • In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii tale pe website-ul www.e-regalia.ro, completarii formularelor disponibile pe site sau transmiterii unei comenzi de produse. 
 • „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este SELLERA BAY S.R.L.  
 • „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sesul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului www.e-regalia.ro
 • Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.  
 • “Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal. 
 • „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului. 

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucram? 

 • Navigarea ta pe website-ul www.e-regalia.ro si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume: 
 • date personale pe care le dezvalui Operatorului in mod voluntar (spre exemplu: prin intermediul formularului de conctact, respectiv de comanda produse), acestea fiind colectate in mod individual; 
 • date pe care le furnizezi in mod involuntar, prin simpla navigare pe website-ul nostru.  
 • Operatorul colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), adresa (pentru identificare), precum si orice alte date cu caracter personal si special pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia Operatorului prin intermediul formularelor disponibile pe website, in contextul completarii casetei „Nota comanda”, respectiv „Mesajul tau”.  
 • Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor acestora cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe website, astfel Operatorul indepindindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.  
 • De asemenea, Operatorul prelucreaza si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Pentru a afla mai multe detalii in legatura cu tipurile de cookie-uri care ruleaza pe website, va invitam sa accesati politica noastra de cookie-uri, disponibila pe www.e-regalia.ro.  
 • Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care iti apartin si anume: adresa IP,  versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite, completata cu Politica de Cookies. 
 • Operatorul isi rezerva dreptul de a-ti solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator. 
 • Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate de catre Operator, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea datelor, inclusiv furnizorilor de servicii curierat,  autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solictarea acestora si in scopul livrarii produselor oferite de Operator. 
 • Operatorul poate stoca datele tale personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din Regulamentul General privind Protectia Datelor: 
 1. Executarea unui contract; 
 2. Indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului; 
 3. Exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; 
 4. Protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate; 
 5. Indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public; 
 6. Arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice; 
 7. Apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil; 
 8. Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

 In ce scop prelucram datele personale? 

 • Operatorul prelucreaza datele tale cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale: 
 1. Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele oferite de Operator, respectiv pentru punerea efectiva la dispozitia acesteia a produselor comandate; 
 2. Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la comenzile plasate, dar si la continutul site-ului www.e-regalia.ro si pentru actiunile care implica interactiunea cu plaftorma online. 

Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca Operatorul sa: 

 1.  Imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia; 
 2.  Determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site; 
 3.  Trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative; 
 4.  Onoreze comenzile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor; 
 5.  Faciliteze accesul utilizatorului la produsele si ofertele Operatorului; 
 6.  Comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului; 
 7.  Protejeze drepturile Operatorului. 

 Durata prelucrarii datelor cu caracter personal 

 • Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Operatorului prin intermediul website-ului www.e-regalia.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 3 ani de la momentul colectarii acestora. 

 Transferul de date cu caracter personal 

 • Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. 
 • Operatorul se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului. 
 • Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, servicii juridice, de curierat etc.  
 • Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii. 
 • In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire. 

 Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte 

 • Site-ul www.e-regalia.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a Operatorului nu va fi aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site. 

 Care sunt drepturile pe care le ai in calitate de persoana vizata? 

 • Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Operatorul, ca Operator de date cu caracter personal: 
 1. Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. 
 2. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete.  
 3. Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii. 
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia. 
 5. Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
 6. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului 
 7. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Operator, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare. 
 8. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri. Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro. 

 • Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa Operatorului prin transmiterea unei solicitari la adresa postala: Dej, Str. Somcutului Nr. 48A, Jud. Cluj, sau la adresa de corespondenta electronica admin@e-regalia.ro. 

Dispozitii finale  

 • Daca SELLERA BAY S.R.L  va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza. 
 • Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, prezenta pe website-ul www.e-regalia.ro

Acest document este parte integranta a sectiunii Termeni si Conditii

Chat with us on WhatsApp

Call Our Store

+40769041414

admin@e-regalia.ro

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: